1394/11/25

شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده

(لازم به توضیح است که متاسفانه جلسات اول و دوم و سوم  این بحث ضبط و ثبت نگردیده است. از این جهت پوزش ما را بپذیرید و به ادامه این بحث توجه نمایید.) ...... وَصَحِّحْ بِما عِنْدَكَ…