1394/11/29

شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

وَعَبِّدْنى لَكَ وَلاتُفْسِدْ عِبادَتى بِالْعُجْبِ   و بر بندگيت رامم ساز و بندگيم را به آلودگى خودپسندى تباه مكن . این عبارت عبارت خیلی مهمی است.  خدایا مرا بنده…