1394/11/18

به بهانه یادواره سرداران و 50 شهید کوی قاسمیه شهرستان آران و بیدگل برگزار گردید

به نام خداوند شهیدان و ایثارگران بار دیگر چلچراغ یاد و خاطره شهیدان را در هر کوی و برزن فروزان نگه داشتیم تا در هجوم بی رحمانه استعمارگران راه را گم نکنیم. شهیدان مشعل…