جستجو

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه چهارم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (لازم به توضیح است که متاسفانه جلسات اول و دوم و سوم این…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه یازدهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده (…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه دهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مراد زاده بسم الله الرحمن الرحیم متناسب با دو فراز قبلی ، امام می فرمایند:…

نمایش دروس - شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه نهم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد شیخ علی مرادزاده بسم الله الرحمن الرحیم شرح دعای مکارم الاخلاق توسط استاد…

نمایش دروس - تفسیر دعای مکارم الاخلاق

دروس تفسير صحيفه سجاديه جلسه هفتم تفسیر دعای مکارم الاخلاق موضوع: عُجب، آفت عبادت است. بسم الله الرحمن الرحیم وَلاتُفْسِدْ عِبادَتى بِالْعُجْبِ…